mw joomla logo

Kokkolan Tanssiklubin tanssiharjoitukset pidetään sunnuntaisin ja tiistaisin Kokkolan työväentalolla, jossa on laajahko pyökkinen parkettilattia.

Sunnuntain kurssit ovat noin 3-tuntiset ja kestävät klo 17.00 - 20.10. Kaksi ensimmäistä oppituntia (17.00 - 18.30) on aina alkeita kulloisestakin opetettavasta tanssilajista. Alkeistunneilkla edetään perusaskeleesta ja perusotteista hitaasti eteenpäin ja runsaasti troistoja tehden. Alkeistunneilla suositellaan parinvaihtoa, sillä sen avulla oppii parhaiten mitä tarkoitetaan esim. tanssin viennillä tai seuraamisella. Jokainen viejä (yleensä mies) ja vietävä /seuraaja (yleensä nainen) ovat otteiltaan erilaisia. 

Toiset kaksi tuntia (18.40 - 20.10) ovat jatkotason kursseja jo hieman aikaa tanssineille. Toki voi jäädä myös joko katsomaan tai kokeilemaan, miten jatkotaso alkaa sujua. Kahdella viimeisellä tunnilla edellytetään jo perusaskelten osaamista sekä muutamia perusliikkeitä tai -kuvioita. Jatkoilla aloitetaan yleensä aina perusaskelluksesta, mutta edetään varsin nopeasti joko vienteihin (sylitanssit) tai kuvioihin (kädenalitanssit). Myös jatkoilla toimii parinvaihto, vaikka myös oman parin kanssa voi tanssia.

Harjoituksiin tulevia ihmisiä ei ole vakuutettu tanssiklubin puolesta, vaan jokainen tulee sinne omalla vastuullaan!

Kurssiohjelmia on saatavilla ohjaajilta kurssipaikalla.

Tanssiharjoitusten ohjelmiin pääset nettisivuston valikkojen kautta. 

Kaikilla tanssikursseilla harjoitellaan perustekniikkaa, vientiä ja seuraamista sekä kullekin tanssilajille ominaisia piirteitä. Kursseista on eniten hyötyä, kun valitsee itselleen sopivan tason. Muista, että eri tansseissa voi olla eri tasoja ja alkeitten kertaaminen kannattaa aina. Tanssikursseille ei ole ”pääsykoetta”, vaan jokainen saa arvioida oman tasonsa itse. Kannattaa kuitenkin kääntyä ohjaajien puoleen, jos on epävarma, kummalle kurssille tuntuisi kuuluvansa.

ALKEET
Alkeet alkavat aina aivan alusta. Alkeisryhmä sopii sellaisille henkilöille, jotka eivät ole koskaan tai vain kerran tanssineet opetettavaa lajia. Alkeissa on myös hyvä kerrata jo unohtuneita tanssilajeja tai muuten vaan hakea varmuutta omaan perustekniikkaansa. Koskaan ei ole liian oppinut alkeisiin. Alkeilla opetellaan perusaskellus aina sekä korkeintaan muutama helppo kuvio. Parin vaihto kuuluu oppimisen kannalta myös alkeisiin. 

ALKEISJATKOT
Alkeisjatkoille voi mennä tuntiessaan hallitsevansa alkeet eli osaa tanssia perusaskeleella, pysyy suunnilleen rytmissä sekä osaa viedä ja seurata vähintään muutamnan peruskuvion. Alkeisjatkoilla saadaan lisää varmuutta perusteisiin ja opitaan muutamia uusia kuvioita. Perustekniikkaan kiinnitetään lisää huomiota ja pyritään hiomaan sitä paremmaksi. Paria vaihdetaan myös alkeisjatkoilla.

JATKOTASO
Jatkotasolle voi mennä, kun selvästi hallitsee opeteltavan tanssilajin eli osaa tanssia sujuvasti perusaskeleilla, pysyy rytmissä sekä osaa viedä (yleensä mies) ja seurata (yleensä nainen) peruskuvioita. Jatkoilla opitaan uusia kuvioita, perustekniikkaan kiinnitetään paljon huomiota ja pyritään hiomaan sitä paremmaksi. Musiikin tulkintaan paneudutaan. Jatkotasolla on silloin tällöin myös uusia tai harvinaisempia tanssilajeja. Paria vaihdetaan myös jatkoilla.

Tanssiharjoituksissa on pääasiassa neljä taitotasoa seuraavasti:

  • Taso I   Ei  edellytä  tanssitaitoa, harjoitellaan perusaskeleita ja vain muutamia helppoja peruskuvioita.
  • Taso II  Edellyttää  perusaskelten  osaamista, kerrataan  perusaskeleet  ja  lisätään  muutamia uusia helppoja tai helpohkoja kuvioita.
  • Taso III Edellyttää perusasioiden hallintaa, tulee  vaikeampia kuvioita, harjoitellaan  tanssityyliä ja musiikin tulkintaa.
  • Taso IV Edellyttää sujuvaa tanssitaitoa, harjoituksissa  pääpaino musiikin tulkinnalla ja tanssityylillä, konkarikuvioita.

PARINVAIHTOPERIAATTEET

  1. Alkeilla  parinvaihdosta on havaittu  olevan niin merkittävästi hyötyä tanssin  kehittymiselle, että parinvaihtoa tehdään aina. Vaihto pyritään suoritta-maan riittävän nopeasti, ettei kenenkään tarvitse kovin kaua nodotella. Koska naisia on usein hieman enemmän kuin miehiä, toimii harjoituksissa joko 1) ns. bussipysäkki, jonne 1-2 salikierrosta tanssinut viejä jättää rivin viimeiseksi vietävänsä (daamin) ja ottaa rivin alusta heti seuraavan uudelle kierrolle tai 2) vaihtava pari palaa vaihdossa aina samalle paikalle, jossa sitten vietävät (yleensä naiset) vaihtavat siirtymällä yhden pykälän eteenpäin tanssisuunnassa. Vaihtotapa selviää kussakin harjoitustilanteessa erikseen.
  2. Myös  jatkoilla  vaihtamista  suositellaan.  Parhaiten  opitaan  kuitenkin  toisiltamme.  Jatkojen lopussa pariskunnille on kuitenkin kohtuullista antaa aikaa oppimiensa asioiden kertaamiseen.
  3. Tanssiharjoituksissa ei pakoteta ketään vaihtamaan paria. Voi olla henkilökohtaisia tms. -syitä, jonka vuoksi pari ei voi / halua vaihtaa, joka sekin tulee hyväksyä.
  4. Tanssiklubi ei takaa kenellekään automaattisesti paria. Viime  aikoina on miehiä tullut mukaan todella  hyvin, mutta silti  naisenemmistö on kuitenkin yleistä tanssiharjoituksissa. Naiset voisivat miettiä tai jopa houkutella  löytyisikö  työ-/koti-/vapaa-ajan  ympyröistä  vapaata  tai  vaikka vähän varattua  miestä, jonka saisi innostumaan harrastuksesta.
  5. Tanssiklubi ottaa mielellään vastaan tähän tai muuhun toimintaan liittyviä kehitysajatuksia. Ota yhteyttä puheenjohtajaan tai ohjaajiin, joiden osoitteet löytyvät hallitussivulta.