Tanssiharjoitukset

Kokkolan Tanssiklubin tanssiharjoitukset pidetään sunnuntaisin ja tiistaisin. Sunnuntaisin alkeistason kurssit klo 16.30-17.55 ja jatkotason kurssit klo 18.05-19.30. Tiistaisin klo 18.00-19.00 alkeisjatkotason kurssit ja 19.00-20.00 jatkotason kurssit. Harjoituspaikkana on pääasiassa Kokkolan Työväentalo. Kurssiaikatauluihin voi tulla muutoksia ja poikkeuksia. Niistä ilmoitetaan Tanssiklubin Facebook-sivuilla ja WhatsApp-ryhmässä.

Alkeistunneilla edetään perusaskeleesta ja perusotteista hitaasti eteenpäin ja runsaasti toistoja tehden. Tunneilla suositellaan parinvaihtoa, sillä sen avulla oppii parhaiten mitä tarkoitetaan esim. tanssin viennillä tai seuraamisella. Jokainen viejä ja vietävä /seuraaja ovat otteiltaan erilaisia.

 Jatkotason tunnilla edellytetään jo perusaskelten osaamista sekä muutamia perusliikkeitä tai -kuvioita. Jatkoilla aloitetaan yleensä aina perusaskelluksesta, mutta edetään varsin nopeasti. Myös jatkoilla toimii parinvaihto, vaikka oman parin kanssakin voi tanssia.

Kurssiohjelmia on saatavilla paperiversiona ohjaajilta kurssipaikalla.

Kaikilla tanssikursseilla harjoitellaan perustekniikkaa, vientiä ja seuraamista sekä kullekin tanssilajille ominaisia piirteitä. Kursseista on eniten hyötyä, kun valitsee itselleen sopivan tason. Jokainen arvioi oman tasonsa itse. Muista, että alkeitten kertaaminen kannattaa aina.  Kannattaa kuitenkin kääntyä ohjaajien puoleen, jos on epävarma, kummalle kurssille tuntuisi kuuluvansa.

Harjoituksiin tulevia ihmisiä ei ole vakuutettu tanssiklubin puolesta, vaan jokainen tulee sinne omalla vastuullaan!

Dansövningar

Kokkolan Tanssiklubis dansrepetitioner ordnas på söndagar och tisdagar. På söndagar nybörjarkurser från 16:30 till 17:55 och kurser på avancerad nivå från 18:05 till 19:30. Tisdagar kl. 18.00-19.00 kurser på grundnivå och 19.00-20.00 kurser på avancerad nivå. Kursplatsen huvudsakligen är Kokkolan Työväentalo (Borgmästaregatan 28).

Det kan förekomma ändringar och undantag från kursscheman, så kontrollera alltid Facebook och WhatsApp för den senaste informationen.

Nybörjarkurserna börjar långsamt från grunderna och med massor av repetitioner. Vi rekommenderar parbyte, eftersom det är det bästa sättet att lära sig till exempel vad som krävs av följare och ledare, alla är vi olika. Naturligtvis får man dansa enbart med eget par, byte är inget måste.

Kurserna på avancerad nivå kräver att man redan kan grunderna. Vi går snabbt igenom grundstegen samt några grundläggande rörelser eller mönster och fortsätter därefter med mer krävande.

I alla danskurser övar vi grundläggande tekniker, ledning och följning, samt funktioner som är karakteristiska för varje dansgenre. Du har mest nytta av kurserna när du väljer rätt nivå för dig själv. Alla bedömer själv sin egen nivå. Kom ihåg att det alltid är värt att ta om grunderna.  Du kan vända dig till instruktörerna om du är osäker på vilken kurs du känner att du tillhör.

Tanssiklubi har inte försäkring åt sina medlemmar, utan alla deltar på eget ansvar! Kursprogram finns att få som papperskopia från instruktörer på kursplatsen.