Tietosuoja- ja henkilörekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Kokkolan Tanssiklubi ry

Y-tunnus 1492405-2 Tietosuojavastaava Krista Kiviniemi,

info(at)kokkolantanssiklubi.fi

Rekisterin nimi ja tietosisältö

Kokkolan Tanssiklubi ry:n jäsenrekisteri ja sähköpostituslista.

Yleistä henkilötietojen käsittelystä

Siltä osin kun jäsenrekisteri sisältää henkilötietoja niiden käsittelyssä noudatetaan tietosuoja-asetusta ja muita kulloinkin voimassaolevia lakeja, asetuksia, määräyksiä ja viranomaisohjeita, jotka koskevat henkilötiedon käsittelyä. Henkilötiedolla tarkoitetaan tietoa, joka on yhdistettävissä tiettyyn henkilöön. Tässä asiakirjassa kuvataan tarkemmin henkilötietojen keräämistä, käsittelyä ja luovutusta koskevat menettelytavat, sekä asiakkaan eli rekisteröidyn oikeudet.

Miten tietoja kerätään

Jäsen antaa Yhdistylain mukaisesti nimensä ja kotipaikkansa jäseneksi liittyessään ja maksaessaan jäsenmaksun. Postituslistalle liitytään Kokkolan Tanssiklubin sivuilla olevan lomakkeen kautta tai antamalla muutoin sähköpostiosoitteensa rekisterinpitäjälle.

Mitä tietoja kerätään

Keräämme seuraavia tietoja:

  • nimi, kotipaikka
  • sähköpostiosoitte
Mitä kerättävillä tiedoilla tehdään

Keräämme tietoa yhdistyslain mukaista jäsenrekisteriä varten sekä tiedottaaksemme jäsenille toiminnastamme.

Turvallisuus

Olemme sitoutuneet huolehtimaan että tietosi ovat turvassa. Estääksemme laittoman tunkeutumisen järjestelmään tai tietojen vuotamisen, on käytössä erilaisia fyysisiä, sähköisiä ja toimintaa ohjaavia tapoja suojaamaan kerättyä tietoa.

Linkit muihin sivustoihin

Nettisivumme sisältää linkkejä muihin nettisivustoihin. Siirtyessäsi nettisivusta pois toiselle nettisivustolle tällaisen linkin kautta, emme millään tavoin ole osallisena näiden muiden sivujen tietoturvan kanssa. Tästä johtuen emme voi taata turvallisuuttasi ja yksityisyyttäsi näillä sivuilla eivätkä nämä ulkopuoliset sivustot sisälly tähän selosteeseen. Tarvittaessa tutustu kyseisen sivuston tietoturvamenettelyyn.

Henkilökohtaisten tietojen hallinta

Voit pyytää tietosuojavastaavaa poistamaan tietosi kun et enää ole jäsenenä yhdistyksessämme ja sähköpostiosoitteesi halutessasi.

Emme myy, jaa tai vuokraa henkilökohtaisia tietojasi kolmansille osapuolille ellei laki meitä velvoita niitä luovuttamaan.

Voit pyytää nähtäväksesi tiedot, jotka olemme keränneet sinusta ottamalla yhteyttä tietosuojavastaavaan.

Jos epäilet että tallentamamme tiedot sinusta ovat vääriä tai epätäydellisiä, ota yhteyttä mahdollisimman pian. Oikaisemme mielellämme väärän tiedon.